Học từ vựng tiếng Anh qua 20 meme phổ biến

Trong tiếng Anh, các chữ cái “a”, “e”, “i”, “o”, “u”  và đôi khi  “y” được gọi là nguyên âm. Khi nói, bạn hãy để ra không khí qua miệng của bạn. Nguyên âm làm cho các âm thanh mà đến khi không khí rời khỏi miệng của bạn vẫn không bị chặn bởi bất cứ điều gì (như răng và lưỡi của bạn). Chúng được hình thành bằng cách di chuyển đôi môi của bạn thành các hình dạng khác nhau.

Phần còn lại của các chữ cái trong bảng chữ cái được gọi là phụ âm.  Khi nói, phụ âm có âm thanh được tạo ra bởi một phần hoặc hoàn toàn ngăn chặn các luồng không khí. Để hình thành các từ, chúng ta đặt nguyên âm cùng với các phụ âm trong một thứ tự cụ thể.