10 chiến lược hữu ích để luyện nói tiếng Anh

Có nhiều cách để phát âm nguyên âm trong tiếng Anh

Vị trí của một nguyên âm trong một từ có thể ảnh hưởng đến cách bạn phát âm nó. Bạn có thể ghi nhớ một số quy tắc phát âm hoặc tìm hiểu bằng cách tìm kiếm các mẫu trong lời nói. Nguyên âm có ít nhất hai âm: âm dài và âm ngắn.

Từ ngữ được chia thành âm tiết. Mỗi âm tiết có một nguyên âm. Bạn có thể tìm thấy các âm tiết trong một từ bằng cách đặt bàn tay của bạn bên dưới cằm của bạn và nói nó thật to. Mỗi khi cằm chạm vào bàn tay của bạn thì đó là một âm tiết.

Dưới đây là năm của các quy tắc phổ biến nhất cho phát âm nguyên âm:
1. Khi một từ hoặc âm tiết kết thúc bằng một phụ âm và chỉ có một nguyên âm, nó là nguyên âm ngắn: bed, fish.
2. Khi một từ kết thúc bằng “e”, “e” là im lặng (không đọc to), thì các nguyên âm đứng trước nó là nguyên âm dài: file, rope
3. Khi một âm tiết có hai nguyên âm cạnh nhau, đầu tiên thường là âm dài và thứ 2 là âm ngắn: boat, grow.
4. Khi một âm tiết kết thúc bằng một nguyên âm, đó thường là âm dài: unit, paper.

5. Có một số trường hợp ngoại lệ. Và cách duy nhất để tìm hiểu cái gì là thực hành và ghi nhớ nó.